Cviky které vám zaručí skvělé výsledky

 

Souhrnné procvičování vyjmenovaných slov

datum: 2017-05-13 06:22

další video v pořadí «Procvičování vyjmenovaných slov online»


Slovo sirup píšeme současným pravopisem od roku 6957, kdy bylo v PČP opraveno y na i. Mylná etymologie vedla k jeho spojování se slovem syrý a podle něj se toto slovo psalo s y. Podstatné jméno sirup pochází z arabštiny ( šarāb – nápoj), do Evropy se dostalo prostřednictvím latiny ( siru(p)pus/sirop(p)us ), do češtiny pak přišlo z němčiny ( Sirup ).

Přehled cvičení | Nauč se počítat (procvičování matematiky

Zjednodušeně řečeno: ližina je to, na čem nějaký předmět lehá, popř. prostřednictvím čeho si může lehat – to platí např. i pro přistávací ližiny u podvozku vrtulníku. Ačkoli se tvarem podobají lyžím, nejsou primárně určeny k lyžování (tedy ke klouzavému pohybu). Pokud jde o součásti sněžných skútrů a skibobů, měli bychom užívat přesné označení lyže , popř. pro malé lyže zdrobnělinu lyžičky (výraz * lyžina zdrobnělina není).

Český jazyk 3. třída :: ŠKOLÁKOV

Čtyři obrázky, čtyři nápovědy, které vás dovedou k odhalení požadovaného vyjmenovaného slova. Nebojte se zapojit do hry logické myšlení a úsudek.

Pravopisná cvičení - Webhosting

Slova mlýn a mlít jsou hláskově i významově podobná, přesto se jejich pravopis různí, protože nejde o slova příbuzná. Podstatné jméno mlýn ( mlynář, mlýnice ) do češtiny přišlo ze staroněmeckého mulīn (v němčině dnes Mühle ). Sloveso mlít (stejně jako výrazy mletí, mlecí, mleč ) pochází z praslovanského * melti. Již ve staré češtině došlo k přesmyku hlásek el ( mleti ) a zdloužení slabiky na lé ( mléti ) v ní se pak é zúžilo na í ( mlíti ). Stejnou změnu můžeme sledovat např. u slovesa třít z praslovanského * terti.

Vymítat je varianta slovesa vymetat. Užívá se v přeneseném významu ‚vyhánět dělat pořádek v nějakém prostředí‘. Uplatňuje se ve spojeních vymítat ďábla, zlé duchy, démony, čerty, zlo vymítat kacířství z lůna církve. Setkáme se s ním i v úsloví vymítat/vyhánět čerta ďáblem (popř. ďábla belzebubem ). Bezpředponové sloveso v podobě * mítat se neužívá (uplatňuje se pouze metat ) zato ve spojení s předponami zjistíme souvislost s celou řadou významově vzdálených sloves: namítat, odmítat, omítat, promítat, přemítat, zamítat, zmítat. S -í- píšeme pochopitelně i odvozené činitelské podstatné jméno vymítač : Někteří vymítači ďábla vymítají zlo tak vehementně, že téměř vymýtí své pacienty.

Již celá desetiletí si lidé lámou hlavu, které i – y doplnit do jazykové hříčky: Na dvoře stálo bidlo (tyč). Na tomto bidle si postavil pták své bydlo (obydlí). Přišel silný vítr a obě b-d la spadla. Větu můžeme vyslovit, protože ve výslovnosti i a y nerozlišujeme, ale pravopisně ji obvyklým způsobem (tj. napsáním jednoho písmena) řešit nelze – jedná se o dvě různá slova s odlišným významem. Nelze proto doporučit ani zápis s lomítkem: obě bidla/bydla spadla nebo obě bi/ydla spadla. Řešením je zápis spadlo bidlo i bydlo , ten však ruší slovní hříčku.

Doplňte správné i/y po obojetných souhláskách do krátké ukázky z knihy Roalda Dahla Karlík a továrna na čokoládu. Každá odpověď navíc obsahuje vysvětlení správné odpovědi.

Sloveso pikat , často užívané s předponou z a- ( zapikat ), znamená v dětských hrách ‚zaříkávat se určitou formulí ( piky piky na hlavu ), odpočítávat na určeném místě‘. Ve hře na pikanou je takovýmto místem pikola. Původ slovesa pikat není zcela jasný, některé slovníky ho považují za převzaté z němčiny, jiné uvádějí spojitost s výrazem pikle ( kout pikle ) a spiknout se vyloučen není ani zvukomalebný původ slova – základem může být citoslovce pik znamenající ‚ťuk, pích‘ apod.

Z : brzy, jazyk (jazýček, jazykozpyt, jazykověda, dvojjazyčný, jazylka), nazývat (se) (vyzývat, vyzývavý, vzývat, ozývat se) Ruzyně.

V dnešním testu je Vaším úkolem doplnit správná i/y a í/ý do textu pohádky, kterou Zbyňkovi vyprávěla maminka, když nemohl usnout.

«Procvičování vyjmenovaných slov online» - obrázky . Další obrázky «Procvičování vyjmenovaných slov online».

Dále by Vás mohlo zajímat

Jak je to s věkem a váhou při běhání na běhacím pásu? Je vhodné cvičení na běhacím pásu s nadváhou? Je vhodné cvičení na běhacím pásu v pozdním věku? Jaká je současná nabídka běhacích pásů? Jak poznat kvalitní pás na běhání? Jaký je vliv výpadku elektřiny na běhací pás, když na pásu zrovna cvičíte? Je dobré se najíst před běháním na páse?