Cviky které vám zaručí skvělé výsledky

 

Testy | O češtině.cz - korektury textu

datum: 2017-06-14 14:22

další video v pořadí «Procvičování českého jazyka 2 třída»


Zjednodušeně řečeno: ližina je to, na čem nějaký předmět lehá, popř. prostřednictvím čeho si může lehat – to platí např. i pro přistávací ližiny u podvozku vrtulníku. Ačkoli se tvarem podobají lyžím, nejsou primárně určeny k lyžování (tedy ke klouzavému pohybu). Pokud jde o součásti sněžných skútrů a skibobů, měli bychom užívat přesné označení lyže , popř. pro malé lyže zdrobnělinu lyžičky (výraz * lyžina zdrobnělina není).

Mood-link-a 2

Z : brzy, jazyk (jazýček, jazykozpyt, jazykověda, dvojjazyčný, jazylka), nazývat (se) (vyzývat, vyzývavý, vzývat, ozývat se) Ruzyně.

Ucivo

U některých podstatných jmen se rodové varianty liší frekvenčně, např. slovo píštěl je v úzu častěji řazeno k rodu ženskému než mužskému dále regionálně, např. s kredencí se setkáme v Čechách, ale s kredencem na Moravě a někdy i vývojově, např. knižní vrkoč je dnes rodu mužského, ale K. Světlá či J. V. Sládek ho užívali v rodě ženském v MČ7 z r. 6986 je sprej ve výčtu podstatných jmen kolísajících v rodě, ale PČP z roku 6998 ho klasifikují už jen jako podstatné jméno rodu mužského.

Jazykové testy a doplňovačky - přehled testů

Včelka je učební nástroj nové generace pro studenty, rodiče, učitele a profesionály. Na základě osvědčených cvičení z poradenské praxe vytváří aplikace individuální sady cvičení pro každého čtenáře, které se přizpůsobují jeho aktuálním dovednostem.

„Dobrý den,
Včelku jsem pořídila hlavně kvůli svému synovi, který překonává problémy s dyslexií, což je takový začarovaný kruh, kdy ho nebaví číst, protože mu to nejde a nejde mu to, protože ho nebaví trénovat.
Na Včelce je pozitivní, že může střídat různá cvičení a tím mu pomáhá udržet pozornost.
Co velmi hodnotím je "odměňování". Možnost "zahrát si" po "práci" je prostě super a motivující. Vždy ho povzbuzuji, pěkně cvič a pak můžeš utratit víc bodíků :-)
Včelku vidím jako velmi zdařilý projekt. Momentálně mě nenapadá žádný námět na zlepšení, ale jestli na něco přijdeme, napíšeme.
Přeji vám mnoho úspěchů při další práci.“

„Včelka nám funguje dle očekávání a díky vaším cvičení si dcera Anička podstatně zlepšila prospěch ve škole z českého jazyka. V současné době jsem s Včelkou velmi spokojená a vzhledem k velmi široké nabídce cvičení a motivace k jejich plnění  bychom nic  neměnili. Alespoň zatím.
Moc ráda bych vám popřála spoustu spokojených uživatelů jako jsme my s dcerou  a poděkovala Vám za úžasný nápad jak dětem pomoci s náročnou výukou.
Ještě jednou děkuji a přeji spoustu úspěchů.“

S : syn (synovský, synovec, zlosyn, Syneč), sytý (sytost, dosyta, nasytit, nenasytný), sýr (syreček, sýrař, sýrárna, syrovátka, Sýrovice), syrový (syrovinka), syrý (syrový), sychravý (Sychrov), usychat i usýchat (vysychat i vysýchat), sýkora (sýkořice), sýček, sysel, syčet (sykat, sykot), sypat (sypký, sýpka, sypek, nasypat, násyp, násypný, osypaný, vysypat, zasypat, zásyp) Bosyně.

Řady slov, popř. jejich pořadí, uváděné v nejrůznějších příručkách (PČP, mluvnice, školní učebnice) nejsou zcela totožné mohou se lišit jak učebnice starší a současné, tak i výčty v různých typech učebnic a cvičebnic. Výběr slov v učebnicích není záležitostí Ústavu pro jazyk český, ale jednotlivých autorů a nakladatelství. Uvedený přehled je totožný s přehledem v platných PČP (akademická a školní verze jsou shodné). Zeměpisná a osobní jména jsou do přehledu vyjmenovaných slov zařazena výběrově těch, v nichž se píše y/ý , je více.

Některá jména místní, např. Aš, Bohdaneč, Bubeneč, Ostřihom, Pankrác, Unhošť a další, můžeme řadit ve spisovné češtině buď k rodu mužskému, nebo k rodu ženskému, např. ten Aš i ta Aš. Některá jiná, např. Bochum, Břeclav, Florenc, Kroměříž, Litovel, Olomouc, Třebíč , patří ve spisovné češtině jen k rodu ženskému, v místním úzu se však s nimi může zacházet jako se jmény rodu mužského, popř. u nich povědomí o rodu kolísá (viz Zeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na souhlásku ).

„Na základě svých zkušeností musím tedy napsat, že mě velice Váše webové stránky nadchly, pro 7. stupeň zejména složka čtenářská gramotnost, kterou se snažíte doplnit. U většiny dětí je pochopení smyslu a obsahu textu, orientace v něm velice zásadní problém.“

«Procvičování českého jazyka 2 třída» - obrázky . Další obrázky «Procvičování českého jazyka 2 třída».

Dále by Vás mohlo zajímat

Jak je to s věkem a váhou při běhání na běhacím pásu? Je vhodné cvičení na běhacím pásu s nadváhou? Je vhodné cvičení na běhacím pásu v pozdním věku? Jaká je současná nabídka běhacích pásů? Jak poznat kvalitní pás na běhání? Jaký je vliv výpadku elektřiny na běhací pás, když na pásu zrovna cvičíte? Je dobré se najíst před běháním na páse?