Cviky které vám zaručí skvělé výsledky

 

Procházení hrami - - nejen skautské hry

datum: 2017-05-12 11:10


Obsahem vzdělávacího programu je představit možnosti a využití pohybových her k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí, převážně motorických a psychomotorických. Náměty tvoří soubor her a činností , které můžeme nabídnout dětem během pobytu v mateřské škole, odpoledne ve školní družině v rámci přípravy na vyučování, během zájmových činností nebo jako aktivity ke zpestření výuky.

Závodivé pohybové aktivity a činnosti pro zdokonalení

V této části uvádíme štafetové hry s názvy: Pošli míč , Přeběhni a pošli míč , Dribluj a přihraj míč , Naber hráče a Přeběhy družstev.

Tělesná výchova | Detail | Pomoc učitelům

Místo konání
Ústí nad Labem TJ Slavoj Severotuk

Adresa:
Truhlářova 6996/79
Ústí nad Labem-Střekov

Hry v mateřské škole - Metodický portál RVP

Honičky podporují pohybový rozvoj (běh), orientaci v prostoru (běh jedním nebo více směry, vyhýbání), sociální vztahy a komunikaci, včetně slovního vyjadřování (rychlá výměna rolí, preference toho, koho dítě honí), samostatnost (ve hře je každý sám za sebe), rozhodování (koho bude dítě honit), rozumové schopnosti (pochopit pravidla a dodržovat je), včetně logického myšlení a mnoha dalších aspektů dětské osobnosti.

Hráči musí dodržovat pravidla štafetových her i pravidla basketbalu při vedení míče a při uvolnění s míčem na místě. Hráči družstva mají mezi sebou pouze dvoumetrové rozestupy. Pro dodržení rozestupů můžeme umístit po celé délce kužely. Pokud družstvu míč u driblinku či přihrávání spadne na zem, pokračují z místa dopadu míče. Vítězné družstvo musí být celé za cílovou metou. Štafetovou hru doporučujeme nejprve zkusit, před plným závodem družstev.

Pohybové hry s využitím míčů a míčků (molitanové, volejbalové, nafukovací, tenisové, pingpongové). Rozvíjí jemnou motoriku a obratnost, nácvik hodů a orientaci v prostoru.

Formou prožitkové pedagogiky seznámit učitele a vychovatele s  metodikou přípravy her, jejich pravidly, bezpečnostními aspekty. Vlastní hry začínají prožitkem účastníka, pak důkladnou zpětnou vazbou, rozborem možných modifikací pravidel a formou „tvůrčí dílny“ se účastníci snaží nalézt nové alternativy dané hry.

V těchto pohybových hrách jde oproti honičkám ještě i o vzájemnou sounáležitost se skupinou a mnohdy o verbální nebo neverbální komunikaci. Hry ve skupinách podporují kladné vzájemné vztahy mezi dětmi, komunikaci, sounáležitost, smysl pro fair play, mnohdy jednoduché strategie, spolupráci.

Všechna naše školení zajistíme také na míru pro celý Váš pracovní tým:
pro učitele (DVPP)
pro sociální služby
pro veřejnou správu
pro firmy

Kontaktní a úpolové hry jsou pohybové hry, které využívají, ale zároveň učí usměrňovat agresivitu a nadměrnou aktivitu a výbušnost dětí, hry se vzájemným kontaktem, silové i obratnostní hry či hravé prvky. Rozvíjí obratnost, silové schopnosti, koordinaci.

«Pohybové hry do tělocvičny» - obrázky . Další obrázky «Pohybové hry do tělocvičny».

Dále by Vás mohlo zajímat

Jak je to s věkem a váhou při běhání na běhacím pásu? Je vhodné cvičení na běhacím pásu s nadváhou? Je vhodné cvičení na běhacím pásu v pozdním věku? Jaká je současná nabídka běhacích pásů? Jak poznat kvalitní pás na běhání? Jaký je vliv výpadku elektřiny na běhací pás, když na pásu zrovna cvičíte? Je dobré se najíst před běháním na páse?