Cviky které vám zaručí skvělé výsledky

 

Souhlásky TVRDÉ

datum: 2017-05-13 10:22

další video v pořadí «Tvrdé a měkké slabiky cvičení»


Co se skrývá pod podivnými shluky slabik? Jaký je podle vás význam následujících nespisovných výrazů a spojení? Pokud jste.

ALBRA - Prodej a distribuce učebnic

Dobrý den. V M jsme vypracovali stranu 65, v rámci domácí přípravy vypracujeme cvičení 9-6 na str. 66. Pracovali jsme s pětiminutovkami na interaktivní tabuli a počítali samostatně slovní úlohu. Při ČJ se stále zabýváme slovními druhy, dnes jsme se více věnovali přídavným jménům a spojkám. Opakovali jsme také podstatná jména a slovesa. Slovní druhy jsme vyhledávali v učebnici alter. Pracovali jsme se cvičeními 67-69 na str. 87. Psali jsme diktát ze str. 86. V písankách jsme dokončili stranu 78, někteří začali str. 79. Při Hv jsme se naučili novou píseň Hlavně, že jsme na vzduchu. Také jsme se věnovali poslechu vážné hudby. Hezké odpoledne. B.Č.

Tvrdé a měkké souhlásky - Digitální učební materiály RVP

Dobrý den. V M jsme pracovali na str. 97, v rámci domácí přípravy vypracujeme cvičení 6 a 7. Dále jsme pracovali na str. 99 - sudoku. Počítali jsme s přechodem a trénovali jsme pamětné počítání. V If jsme pracovali s výukovými programy. Při ČJ jsme procvičovali učivo - tvrdé a měkké slabiky, antonyma, synonyma. Psali jsme věty do sešitů. Při Prv jsme četli na str. 79, v PS jsme pracovali na str. 75/8 a 76/9 - někteří doma dokončí. Při třídnické hodině jsme si zapsali dvě známky do ŽK a povídali si o vhodném chování ke spolužákům i učitelům.

Český jazyk 2. třída :: ŠKOLÁKOV

Dobrý den. Dnes jsme v M opakovali +, - do 75, pracovali jsme v učebnici na straně 5, také máme domácí úkol (str. 6 cv. 6 a) - f). V If jsme se dnes učili, z jakých částí se počítač skládá. Při ČJ jsme se věnovali správnému zapsání věty, seznámili jsme se s ?, !,. V učebnici jsme pracovali na straně 66, cvičení 66, 67 a 68. Při Prv jsme pracovali s interaktivní tabulí a besedovali o cestě do školy. Také jsme si ukázali dopravní značky a dopravní prostředky. Třídnickou hodinu budeme mít příští týden. Hezký zbytek dne. B.Č.

Dobrý den. V M jsme vypracovali stranu 75. Během ČJ jsme v rámci projektu čtenářské gramotnosti četli text a samostatně odpovídali na otázky - "Soutěž v porozumění textu". Práce se většině dětí zdařila, ale je vidět, že je nutné číst nahlas. Jiný domácí úkol tedy není, pouze nahlas číst a vysvětlovat obsah přečteného. Děkuji. Při Čj jsme opakovali učivo, pracovali na str. 78 a také psali v písankách na str. 65. Hezký den. B.Č.

Dobrý den. Při M jsme pracovali s víčky a počítali příklady s přechodem přes 65. V pracovních sešitech jsme dokončili stranu 9 a 67. Doma vypracujeme na straně 65 cvičení 7. V ČJ jsme se dnes seznámili se slovy nadřazenými, podřazenými a souřadnými. Pomocí interaktivní tabule, jsme tyto skupiny rozlišovali a uváděli další příklady. V učebnici na straně 75 jsme popisovali obrázek a plnili další úkoly. Druhou hodinu ČJ jsme měli sloh, v uč. Alter jsme rozebírali text, vyprávěli, co vidíme na obrázcích a vymýšleli další věty, které jsme poté psali do sešitů. V Hv jsme opakovali psaní houslového klíče a také jsme zpívali písničky od Z. Svěráka a J. Nohavici. Hezký zbytek odpoledne. B.Č.

Dobrý den. Dnes jsme měli hodinu slohu, zabývali jsme se slušným chováním v obchodě, divadle, u lékaře. Také jsme si vyzkoušeli, jak se správně omluvit. Při Prv jsme hovořili o surovinách a výrobcích z nich, četli jsme na str. 97 a v PS dokončili str. 87. Pracovali jsme ve skupinkách a s interaktivní tabulí. Při Vv jsme dokončili jarní louku plnou kytiček a prvních broučků, snad se nám podaří jaro konečně přilákat. Ve čtení jsme si četli O třech medvědech. Užijte si jarní prázdniny, buďte na sebe opatrní a jelikož není žádný úkol, prosím hlavně o hlasité čtení. Hezké dny. B.Č.

Dobrý den, dnes jsme v M pracovali na straně 8 (máme tam i úkol. ), v ČJ jsme opakovali druhy vět, pracovali jsme s písankami a tabulí. Při If jsme se seznámili s plochou, ikonami a hlavním panelem. V Prv jsme si dnes rozdali nové pracovní sešity a zopakovali jsme si téma "Jsem školák". Sešit prosím doma obalit. Při Aj se dnes děti naučily barvy a zapsaly si samy známku do ŽK. Při třídnické hodině jsme se bavili o chování, zapomínání a včasném příchodu do školy. Hezké odpoledne. B.Č.

V úterý . máme výukový program Dřevěný svět na Jezírku v Soběšicích. Děti si s sebou vezmou batůžek, svačinu, plláštěnku, přezůvky a psací potřeby.

Dobrý podvečer, moc děkuji všem, kteří se včera zúčastnili opekání buřtíků u Gizely. Myslím, že se nám akce velmi vydařila a přikládám odkaz na fotky http:///. Hezký víkend. Zdravím B.Č.

«Tvrdé a měkké slabiky cvičení» - obrázky . Další obrázky «Tvrdé a měkké slabiky cvičení».

Dále by Vás mohlo zajímat

Jak je to s věkem a váhou při běhání na běhacím pásu? Je vhodné cvičení na běhacím pásu s nadváhou? Je vhodné cvičení na běhacím pásu v pozdním věku? Jaká je současná nabídka běhacích pásů? Jak poznat kvalitní pás na běhání? Jaký je vliv výpadku elektřiny na běhací pás, když na pásu zrovna cvičíte? Je dobré se najíst před běháním na páse?