Cviky které vám zaručí skvělé výsledky

 

Gramatika | NĚ - testy a křížovky z němčiny

datum: 2017-05-12 03:10

další video v pořadí «Český jazyk gramatika cvičení»


Moje čeština: výuka češtiny nemusí být nuda, učíme češtinu jinak , netradiční výuka češtiny, zábavné výukové materiály.

Výukový portál | [ČJ] 2. st. - Český jazyk

Lenka a Lukáš měl_ svatbu. Děti chtěl_ psa. Venku rostl_ stromy. Všichni závodníci ho předběhl_. Žirafy žral_ potravu velmi rychle. Rádiové vlny byl_ příliš krátké na to, abychom je zachytil_. Ve skříni vis_ oblečení. Hasiči has_ hořící hotel. Nikdo nic nevymysl_. Rodiče nám dal_ pusu na dobrou noc. Jako malí jsme nechtěl_ jíst. Dělníci opravoval_ dům naproti nám. Tancoval_ jsme spolu. Strašně moc se miloval_. Koukal_ jsme na televizi. Včera jsme byl_ v kině.

Ucivo

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Moje čeština - Čeština na internetu zdarma

V řece jsme viděli plavat ryby. Tatínek si brousí pilu. Už mě to nebaví. Psali jsme si s kamarády. Musíme pracovat, abychom vydělali peníze. Poštípali mě komáři. Vybili jsme baterii. Poslali mi moje fotky. Na louce se pásly kozy a krávy. Moje sestra špatně vidí, bude nosit brýle. Moji bratři byli nemocní. Rodiče četli dětem před spaním pohádky. Opraváři nám špatně opravili kohoutek. Říkali jsme mamince, že přijdeme brzy. Utíkali jsme, abychom nezmokli. Brácha bydlí v Praze. Staré chalupy stály na vesnici.

Článek o významu, výslovnosti, pravopisu a použití anglických sloves OCCUR, RECUR, CONCUR a INCUR a slov od nich odvozených.

V řece jsme viděl_ plavat ryby. Tatínek si brous_ pilu. Už mě to nebav_. Psal_ jsme si s kamarády. Musíme pracovat, abychom vydělal_ peníze. Poštípal_ mě komáři. Vybil_ jsme baterii. Poslal_ mi moje fotky. Na louce se pásl_ kozy a krávy. Moje sestra špatně vid_, bude nosit brýle. Moji bratři byl_ nemocní. Rodiče četl_ dětem před spaním pohádky. Opraváři nám špatně opravil_ kohoutek. Říkal_ jsme mamince, že přijdeme brzy. Utíkal_ jsme, abychom nezmokl_. Brácha bydl_ v Praze. Staré chalupy stál_ na vesnici.

Homofony jsou výrazy, které stejně zní, ale jinak se píší. Zkuste si, zda znáte slova, která se vyslovují jako minulé tvary nepravidelných sloves.

Lenka a Lukáš měli svatbu. Děti chtěly psa. Venku rostly stromy. Všichni závodníci ho předběhli. Žirafy žraly potravu velmi rychle. Rádiové vlny byly příliš krátké na to, abychom je zachytili. Ve skříni visí oblečení. Hasiči hasí hořící hotel. Nikdo nic nevymyslí. Rodiče nám dali pusu na dobrou noc. Jako malí jsme nechtěli jíst. Dělníci opravovali dům naproti nám. Tancovali jsme spolu. Strašně moc se milovali. Koukali jsme na televizi. Včera jsme byli v kině.

Dobrý den,
jen se chci zeptat, proč tady ještě není didaktický test z NJ a jeho řešení? Když se psal český jazyk a AJ tak to tady bylo hned v ten den. Díky

Ačkoliv se sloveso být obvykle v průběhovém čase nepoužívá, tu a tam se s větami typu ARE YOU BEING SERIOUS, I'M BEING MYSELF apod. setkáte.

«Český jazyk gramatika cvičení» - obrázky . Další obrázky «Český jazyk gramatika cvičení».

Dále by Vás mohlo zajímat

Jak je to s věkem a váhou při běhání na běhacím pásu? Je vhodné cvičení na běhacím pásu s nadváhou? Je vhodné cvičení na běhacím pásu v pozdním věku? Jaká je současná nabídka běhacích pásů? Jak poznat kvalitní pás na běhání? Jaký je vliv výpadku elektřiny na běhací pás, když na pásu zrovna cvičíte? Je dobré se najíst před běháním na páse?