Cviky které vám zaručí skvělé výsledky

 

Český jazyk – online testy zdarma, Test park

datum: 2017-05-12 17:34

další video v pořadí «Online cvičení český jazyk»


Po dokočení cvičení žák stiskne tlačítko zkontrolovat a systém vyhodnotí jeho úspěšnost a navíc u jednotlivých odpovědí zobrazí vysvětlující komentáře.

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

V řece jsme viděli plavat ryby. Tatínek si brousí pilu. Už mě to nebaví. Psali jsme si s kamarády. Musíme pracovat, abychom vydělali peníze. Poštípali mě komáři. Vybili jsme baterii. Poslali mi moje fotky. Na louce se pásly kozy a krávy. Moje sestra špatně vidí, bude nosit brýle. Moji bratři byli nemocní. Rodiče četli dětem před spaním pohádky. Opraváři nám špatně opravili kohoutek. Říkali jsme mamince, že přijdeme brzy. Utíkali jsme, abychom nezmokli. Brácha bydlí v Praze. Staré chalupy stály na vesnici.

On-line cvičení

Název Poznámky Slova a jednoduché věty - S M L P T 9 cvičení 6. Slova s písmeny S M L P T 66 cvičení 7. Písmeno M, slabiky a slova 9 cvičení 8. Písmeno Z 65 cvičení 9. Písmeno H 65 cvičení 5. Dvojhlásky AU, OU 67 cvičení 6. Písmeno Č 66 cvičení 7. Písmeno B 67 cvičení 8. Písmeno Ž 65 cvičení 9. Písmeno Ř 65 cvičení 65. Písmeno G 66 cvičení 66. Písmeno F 65 cvičení 67. Slabiky di, ti, ni 67 cvičení 68. Slabiky dě, tě, ně 67 cvičení 69. Slabiky bě, pě, vě, mě 67 cvičení

Moje čeština - Čeština na internetu zdarma

Název Poznámky 6. Děti z Bullerbynu čtecí tabulka a 7 texty s otázkami 7. Dušičky čtecí tabulka a 9 další cvičení 8. Martin čtecí tabulka a 9 další cvičení 9. Drahokamy čtecí tabulka a 9 další cvičení 5. Sen čtecí tabulka a 9 další cvičení 6. Domeček ze sněhu čtecí tabulka a 9 další cvičení 7. Jahodový knedlík čtecí tabulka a 9 další cvičení 8. V kuchyni čtecí tabulka a 9 další cvičení 9. Princezna pokusná stránka, 9 úkoly

Na každé obrazovce se nahoře zobrazuje ikona domku, kterou můžete kdykoli použít pro návrat na úvodní stránku. Na úvodní stránce si můžete vybrat oblast, kterou chcete procvičovat. Poté budete přesměrováni na seznam odpovídajících cvičení.

Poklepáním na tlačítko 8775 Procvičit 8776 již můžete začít řešit zvolené cvičení. Ve cvičeních označených v seznamu jako XXa žák vyplňuje řešení do prázdných textových polí, ve cvičeních XXb vybírá správnou odpověď z několika nabízených voleb.

V řece jsme viděl_ plavat ryby. Tatínek si brous_ pilu. Už mě to nebav_. Psal_ jsme si s kamarády. Musíme pracovat, abychom vydělal_ peníze. Poštípal_ mě komáři. Vybil_ jsme baterii. Poslal_ mi moje fotky. Na louce se pásl_ kozy a krávy. Moje sestra špatně vid_, bude nosit brýle. Moji bratři byl_ nemocní. Rodiče četl_ dětem před spaním pohádky. Opraváři nám špatně opravil_ kohoutek. Říkal_ jsme mamince, že přijdeme brzy. Utíkal_ jsme, abychom nezmokl_. Brácha bydl_ v Praze. Staré chalupy stál_ na vesnici.

Lenka a Lukáš měli svatbu. Děti chtěly psa. Venku rostly stromy. Všichni závodníci ho předběhli. Žirafy žraly potravu velmi rychle. Rádiové vlny byly příliš krátké na to, abychom je zachytili. Ve skříni visí oblečení. Hasiči hasí hořící hotel. Nikdo nic nevymyslí. Rodiče nám dali pusu na dobrou noc. Jako malí jsme nechtěli jíst. Dělníci opravovali dům naproti nám. Tancovali jsme spolu. Strašně moc se milovali. Koukali jsme na televizi. Včera jsme byli v kině.

Lenka a Lukáš měl_ svatbu. Děti chtěl_ psa. Venku rostl_ stromy. Všichni závodníci ho předběhl_. Žirafy žral_ potravu velmi rychle. Rádiové vlny byl_ příliš krátké na to, abychom je zachytil_. Ve skříni vis_ oblečení. Hasiči has_ hořící hotel. Nikdo nic nevymysl_. Rodiče nám dal_ pusu na dobrou noc. Jako malí jsme nechtěl_ jíst. Dělníci opravoval_ dům naproti nám. Tancoval_ jsme spolu. Strašně moc se miloval_. Koukal_ jsme na televizi. Včera jsme byl_ v kině.

«Online cvičení český jazyk» - obrázky . Další obrázky «Online cvičení český jazyk».

Dále by Vás mohlo zajímat

Jak je to s věkem a váhou při běhání na běhacím pásu? Je vhodné cvičení na běhacím pásu s nadváhou? Je vhodné cvičení na běhacím pásu v pozdním věku? Jaká je současná nabídka běhacích pásů? Jak poznat kvalitní pás na běhání? Jaký je vliv výpadku elektřiny na běhací pás, když na pásu zrovna cvičíte? Je dobré se najíst před běháním na páse?